Valt ämne

Wikipedia

Hjärtaredsjön (även Hjärtaredssjön) är en sjö i Falkenbergs kommun i Halland och ingår i Ätrans huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,37 kvadratkilometer och ligger 72,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hjärtaredån. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och sik fångats i sjön.

Hjärtaredsjön är belägen mellan Ullared och Källsjö. Vägen mellan de båda orterna lämnar länsväg 153 cirka 3 km väster om Ullared och följer sjöns östra sida med god utblick över densamma. Sjön är av intresse för sportfisket.

C. M. Rosenberg skriver 1882 i Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige: "Hjertared i Hallands län. Byar i Ullareds socken, Faurås härad: Öfre Hjertared och Yttre Hjertared, den förre vid Hjertaredssjön, som genom en kort å (Hjärtaredsån) afrinner söderut till Högvadsån."

...

Läs mer i Wikipedia