Valt ämne

Wikipedia

Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon. Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Ordet kan även användas om personer som inte känner sig hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna, såsom personer tillhörande tredje könet och därför varken tycker att pronomenet hon eller han passar för att beskriva dem. I den användningen är hen egentligen inte alls könsneutralt enligt Anna-Malin Karlsson, professor i modern svenska.

Ordet föreslogs år 1966 av Rolf Dunås i Upsala Nya Tidning med hänvisning bland annat till finskans könsneutrala pronomen hän och har under 2000-talet – särskilt sedan 2013 – fått större spridning.

Hen kan också ses som ett uttryck för normkritik. Ordet har fått mycket uppmärksamhet och såväl positiv som negativ kritik.

Ordet hen togs med i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, vilken utgavs i april

...

Läs mer i Wikipedia