Valt ämne

Wikipedia

Hen är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon. Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. Ordet kan även användas om personer som inte vill kallas han eller hon - ett pronomen för ett tredje kön. I den senare användningen är hen egentligen inte alls könsneutralt enligt Anna-Malin Karlsson, professor i modern svenska. Hen kan också ses som ett uttryck för normkritik. Ordet har fått mycket uppmärksamhet och såväl positiv som negativ kritik.

Ordet föreslogs år 1966 av Rolf Dunås i Upsala Nya Tidning med hänvisning bland annat till finskans könsneutrala pronomen hän och har under 2000-talet – särskilt sedan 2013 – fått större spridning. Ordet hen togs med i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, vilken utgavs i april 2015. Den nya SAOL lanserades med reklambudskapet "Hen är här nu".

...

Läs mer i Wikipedia