Valt ämne

Wikipedia

Sara Anna-Karin Hatt, född Andersson den 7 december 1972 i Gryteryds församling i Jönköpings län, är en svensk företagsledare och tidigare politiker och centerpartistiskt statsråd.

Hatt är sedan 2019 verkställande direktör och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund som är intresse- och företagarorganisationen för företagen inom de gröna näringarna. Hatt är också styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum AB, i ICC Sverige och i Business Sweden. Sedan 2019 är Hatt även styrelseordförande i LRF Media och Svensk Kooperation.

Under perioden 2010–2014 var Hatt statsråd i Alliansregeringen, först som IT- och regionminister (2010–2011) och därefter IT- och energiminister (2011-2014). Under Alliansregeringens första mandatperiod (2006–2010) var Hatt statssekreterare i Centerpartiets samordningskansli vid Statsrådsberedningen. Mellan 2011 och 2015 var hon också andre vice partiledare för Centerpartiet. Sedan hösten 2015 har Hatt lämnat

...

Läs mer i Wikipedia