Valt ämne

Wikipedia

Sara Anna-Karin Hatt, tidigare Alterå, född Andersson den 7 december 1972 i Gryteryds församling i Jönköpings län, är en svensk företagsledare och tidigare politiker och centerpartistiskt statsråd.

Hatt är sedan 2019 verkställande direktör och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund som är intresse- och företagarorganisationen för företagen inom de gröna näringarna. Hatt är också sedan 2015 ledamot i styrelsen och ersättningsutskottet för det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum AB, sedan 2020 vice ordförande för styrelsen i ICC Sverige och sedan 2019 ledamot i styrelsen för Business Sweden. Sedan 2019 är Hatt även styrelseordförande i LRF Media och i Svensk Kooperation.

Mellan 2015 och 2019 var Hatt verkställande direktör för Almega, som är tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation.

Under perioden 2010–2014 var Hatt statsråd i Alliansregeringen, först som IT- och regionminister (2010–2011) och därefter IT- och

...

Läs mer i Wikipedia