Valt ämne

Wikipedia

Peter Paulus Hallberg, född 25 januari 1916 i Göteborg, död där 4 mars 1995, var en svensk litteraturhistoriker och översättare.

Hallberg växte upp i Göteborg, där han även studerade vid dåvarande högskolan. Han studerade för professor Sverker Ek och blev filosofie magister 1939 och filosofie licentiat 1943. Under åren 1943–1947 verkade han som svensk lektor vid Islands universitet i Reykjavik på Island.

Hemkommen till Sverige tog han 1951 filosofie doktorsgraden på avhandlingen Natursymboler i svensk lyrik från nyromantiken till Karlfeldt. Samma år antogs han som docent i litteraturhistoria vid Göteborgs högskola. År 1975 utnämndes han till professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han pensionerades år 1982.

Hallbergs forskning berör framför allt den isländska litteraturen, inte minst Halldór Laxness verk. Han översatte ett flertal av dennes böcker, och gav även ut flera monografier om honom. Han översatte även böcker av författaren

...

Läs mer i Wikipedia