Valt ämne

Wikipedia

Hallandsgården är Halmstads hembygdsgård med ett dussintal gamla hus från olika delar av Halland. Den ligger uppe på Galgberget med fin utsikt över staden och invigt 1925. Nu för tiden finns där även ett fik i mangårdsbyggnaden från Krafsagården i Valinge socken. Barnvänlig omgivning med lantrasdjur och plats för lek.

Initiativtagare till museet var fabrikör Alfred W. Wallberg, som inspirerats av anläggningarna på Skansen. 1922 anslog stadsfullmäktige museet arrendet av det område som tidigare utgjort den så kallade Risbergska planteringen. Då området för en framtida utvidgning ansågs för litet, beslutade stadsfullmäktige 1926 att utöka området åt nordost.

Alfred W. Wallberg hade redan innan friluftsmuseet kom till stånd inköpt en skvaltkvarn i Göstorp, Veinge socken. I väntan på att ett lämpligt område att låta uppföra byggnaden hade han placerat kvarnen i sitt hem Ekebo i Halmstad. 1923 uppfördes den första byggnaden vid friluftsmuseet, det blev en manhusbyggnad

...

Läs mer i Wikipedia