Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Högskolan i Halmstad är en svensk statlig högskola i Halmstad, med 616 anställda och 10 674 studenter, varav 5 158 helårsstudenter. Lärosätet har 60 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och 130 fristående kurser (samtliga siffror från 2017). Forskningen är inom flera områden internationellt välrenommerad. Högskolans profil är att vara "det innovationsdrivande lärosätet". Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Högskolan i Halmstads vision, som antogs år 2013, sammanfattas i tre värdeord: värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande.

...

Läs mer i Wikipedia