Valt ämne

Wikipedia

Gyllensvärd eller Gyllenswärd, är en svensk adelsätt med ursprung från ryttmästaren Per Joensson från Jönköping, gift med Erik XIV och Agda Persdotters dotterdotter Elisabeth Hand till Hössna och Gavlö.

Som äldste kände stamfader uppgavs förr en gånge-skomakare vid namn Joen Persson, men senare släktforskning har kunnat härleda anorna längre tillbaka, till en Jon i Gavlö i Dannäs socken i Jönköpings län som var länsman och som nämns i källorna omkring 1550. En sonsons son till honom, Per Joensson (död den 19 mars 1664), tjänade sig upp till ryttmästare vid Smålands kavalleri och sedermera överstelöjtnant.

Per Joensson adlades år 1632 under ett fälttåg i Nürnberg (sannolikt slaget i Alte Veste), men utan att få ett adligt namn eller vapen, då Gustav II Adolf aldrig undertecknade adelsbrevet. Med Axel Oxenstiernas goda minne blev hans upphöjelse i adligt stånd bekräftat och sköldebrevet underskrivet av förmyndareregeringen 1634. Namnet tog han sig vid introduktionen

...

Läs mer i Wikipedia