Valt ämne

Wikipedia

Gamletull är ett område i centrala Halmstad, strax öster om Nissan.

Tidigare låg huvudsakligen Albany Nordiskafilt AB och Energiverket på området. Under en kortvarig byggperiod uppfördes – innan områdets utbyggnad abrupt avslutades – ett isolerat hyreshus, som i folkmun kallas "Lilla huset på prärien". Under 2010-talet har utbyggnaden av området återupptagits.

I Gamletullsområdet invigdes 2014 Ernst Wigforss plats öster om Nordiskafilts gamla huvudkontor.

Namnet Gamletull kommer från den tid då landtull togs ut för införsel av varor i staden.

...

Läs mer i Wikipedia