Valt ämne

Wikipedia

Gamla Varvet är namnet på en tidigare örlogsbas och ett tidigare skeppsvarv vid Stigberget i Majorna, Göteborg. Den äldsta geografiska definitionen är: (beläget på Kronans mark på...) Älvsborgs Kungsladugårds ägor i Sävedalens härad, Örgryte socken. Gränserna för Gamla Varvet fastställdes först 1752 gernom en så kallad rågångsförrättning.
Namnformerna har varit:

...

Läs mer i Wikipedia