Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Brev (symbol: ✉) är en typ av postförsändelse.

Det finns ett generellt internationellt förbud mot att skicka levande djur och farliga ämnen med posten. . I postfördraget från 1929 som antogs vid Världspostföreningens 9:e kongress i London tillkom ett undantag för levande bin, silkesmaskar och blodiglar. Numera är även bananflugor tillåtna.

...

Läs mer i Wikipedia