Valt ämne

Wikipedia

Dan Fröberg, svensk konstnär och musiker född 1957 och verksam i Göteborg. Han arbetar främst med text-, video- och ljudkonst. Fröberg är en av de drivande bakom skivbolaget och konstprojektet Kning Disk.

...

Läs mer i Wikipedia