Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett flygvapen är en flygstridskomponent ingående i en stats militära försvar, antingen som självständig försvarsgren eller integrerad i övriga försvarsgrenar.

Flygvapnets uppgift är att i krigstid ombesörja eventuell luftkrigföring och under fredstid från luften bevaka det egna territoriet.

...

Läs mer i Wikipedia