Valt ämne

Wikipedia

Fagareds ungdomshem är en institution belägen i Lindome utanför Göteborg. Här placeras ungdomar enligt socialtjänstlagen för utredning eller behandling. De flesta som bor på Fagareds ungdomshem är omhändertagna enligt LVU eller LSU.

Fagareds ungdomshem hette tidigare Fagareds yrkesskola och togs i bruk den 14 mars 1941, sedan verksamheten flyttats från Vrångsholmen, söder om Strömstad.

...

Läs mer i Wikipedia