Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Onomastik eller namnforskning är det vetenskapliga studiet av egennamn och deras ursprung. Onomastiken sönderfaller i huvudsak i forskning om ortnamn och i forskning om personnamn.

...

Läs mer i Wikipedia