Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En fästning är en permanent anläggning av större format som stärker försvaret av en plats med strategisk betydelse eller annat stort värde. En fästning innehåller med andra ord permanenta befästningar. Till skillnad från borgen, som även var en befäst bostad. Fästningen skall ge skydd för en liten styrka mot betydligt starkare militära förband. I och med vapnens, främst inom artilleriets och flygets utveckling, har fästningar i mer traditionell mening förlorat sin betydelse. Sveriges tillika Nordens största fästningsanläggning finns i Boden, se Bodens fästning.

Fästningar har också använts för att inhysa fångar; fästning användes förr som omskrivning för fängelse. Man kan också kalla en fästning en bunker.

...

Läs mer i Wikipedia