Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Stora Ättarp är en herrgård och tidigare säteri i Enslövs socken i Hallands län.

Gården Ättarp har varit bebodd sedan åtminstone tidig medeltid. Fynd av järnyxor och fragment av ålderdomlig keramik styrker detta. Ägaren har sannolikt gjort tjänst vilket befriat honom från skatt, en frälseman på en frälsegård. Senare kom en sådan gård att kallas sätesgård eller säteri. Kanske var Ättarp en frälsegård redan på 1200-talet. Man vet att Ättarp var en sådan gård på 1430-talet. Beteckningen var länge Ättarps hovgård och först 1671 finns notat om beteckningen sätesgård.Mest känd är Ättarps säteri för Ettarpsmötet 1257 och för Ettarps glasbruk som drevs där på 1700-talet.

Gårdens ägare under 1200- och 1300-talet är ej kända. På mitten av 1400-talet beboddes gården av väpnaren Anders Jenssen. Vid sekelskiftet 1500 anges Nils Jenssen som ägare. År 1558 står riksrådet Peder Skram som försvarare av Ättarp och på 1560-talet Knud Jenssen Månesköld. Han kallades även Knut Yude

...

Läs mer i Wikipedia