Valt ämne

Wikipedia

Entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid..

I vissa delar av Sverige är ordet entreprenad synonymt med byggföretag.

...

Läs mer i Wikipedia