Valt ämne

Wikipedia

Egenföretagare kallas en person som driver enskild firma eller handelsbolag, och därmed är personligen ekonomiskt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från företagare som bedriver aktiebolag, där bolagets ekonomi är separerad från individens.

En person som driver ett företag utan anställda, oavsett bolagsform, kan också kallas egenföretagare.

Även om de flesta egenföretagare inte har någon anställd personal, är det helt möjligt att bedriva en enskild firma med anställda, på samma sätt som det är fullt möjligt – och ganska vanligt – att företagare driver aktiebolag med bara en anställd, nämligen sig själv.

...

Läs mer i Wikipedia