Valt ämne

Wikipedia

Förskola (fsk) eller dagvård är verksamhet med barnomsorg och utbildning för barn åren innan den egentliga skolgången inleds – den förra termen används i Sverige, den senare i Finland; i Finland används ordet förskola om det som i Sverige kallas förskoleklass.

Förskolans former och inriktning varierar mellan olika länder och tider, men stora variationer kan återfinnas även inom länder eller mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar, exempelvis Fröbel, Montessori, Reggio Emilia eller Waldorf. Vilka åldrar verksamheten riktas till varierar från land till land. I Sverige omfattar förskoleverksamheten mer eller mindre alla barn under skolåldern som inte vårdas i hemmet. I Finland kallas förskoleverksamheten dagvård och riktar sig till samma åldrar.

Historiskt har förskolan vuxit fram både ur föräldrars behov av barnomsorg medan de arbetar, och ur barnens behov

...

Läs mer i Wikipedia