Valt ämne

Wikipedia

Dokumentärfotografi avser ett slags bildjournalistik, där fotografen försöker skapa en sanningsenlig och objektiv bild av ett särskilt motiv, som oftast är en människa. Bilderna återspeglar oftast ett av fotografen utvalt perspektiv av motivet.

...

Läs mer i Wikipedia