Valt ämne

Wikipedia

Psykoanalys är en grupp psykologiska teorier och metoder som har det gemensamt att de förutsätter att människans psyke har en omedveten del, på det unika sätt som det kom att definieras i den österrikiske läkaren Sigmund Freuds författarskap. Termen skapades av Freud och förekommer i hans korrespondens för första gången 1896. Begreppen konflikt och konfliktlösning är centrala inom psykoanalys.

Psykoanalys kan syfta på:

...

Läs mer i Wikipedia