Valt ämne

Wikipedia

Demokrati är ett begrepp som kommer från grekiskans δήμος, démos – folk och κρατος, krátos – styre, herravälde, oversatt: folkstyre) som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den makten i (oftast) en stat utgår från folket. I västvärlden säger man ofta "demokrati" när man menar liberala demokrati.

Sedan åren kring 1990 är demokrati det styrelseskick som de flesta länder uppger sig ha, genom att ha olika demokratimodeller. Demokrati kan därav innebära en helt annan sak i exempelvis Kina än det gör i Danmark. De som förespråkar liberal demokrati kan mena att stater som inte är liberala demokratier inte är "riktiga demokratier", medan de som förespråkar folkdemokrati kan mena att liberala demokratier inte är "riktiga demokratier". I länder med ett folkdemokratiskt styrelseskick anser man folkets välstånd vara överordnat att välja exakt vilka som ska styra statsapparaten, och har i varje fall historiskt historiskt betonat ekonomisk demokrati

...

Läs mer i Wikipedia