Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En dagstidning är en tidning som först och främst innehåller en allsidig nyhetsrapportering, och som utkommer minst en gång i veckan.

I svensk lagstiftning definieras dagstidning som en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga. I Sverige skiljs av tradition på morgontidningar och kvällstidningar, även om "kvällstidningar" numera också försäljs redan på förmiddagen. Per Svensson beskriver tidning som "[...] koncept att strukturera, redigera och paketera information och åsikter."

...

Läs mer i Wikipedia