Valt ämne

Wikipedia

Dagligvaror, förbrukningsvaror, konsumtionsvaror, typ av varor som till skillnad från kapitalvaror är avsedda att konsumeras eller användas under en begränsad tid.

Till dagligvaror räknas bland annat livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och blommor.

...

Läs mer i Wikipedia