Valt ämne

Wikipedia

Dödsstraff är en straffrättslig påföljd som innebär att en domstol dömer en brottsling till döden genom avrättning.

...

Läs mer i Wikipedia