Valt ämne

Wikipedia

Frälsningsarmén (engelska: The Salvation Army) är en internationell protestantisk kristen rörelse för evangelisation, nykterhet och socialt arbete med metodistisk bakgrund. Den grundades 1865 av den brittiske predikanten William Booth i East End i London. Rörelsen finns sedan 1882 i Sverige.

Frälsningsarmén omfattar (år 2010) 1 109 249 frälsningssoldater uppdelade på 14 869 kårer och utposter och under ledning av 26 032 officerare. Man predikar på cirka 180 språk i 129 länder (maj 2018). Omkring en miljon medlemmar deltar i olika ungdomsgrupper.

Man driver bland annat 315 sjukhus och kliniker med sammanlagt ca 1,5 miljoner patienter samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, hemlösa, handikappade etc och 4 600 stationer för matutdelning.

...

Läs mer i Wikipedia