Valt ämne

Wikipedia

Nils-Arvid Bringéus, född 29 mars 1926 i Malmö, är en svensk etnolog och präst[källa behövs]. Han är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. Han är far till ambassadören Krister Bringéus.

Bringéus blev filosofie licentiat i etnografi i Lund 1952, teologie kandidat 1953, filosofie doktor 1958 och docent i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Lunds universitet 1958 samt professor i etnologi där 1967. Han blev emeritus 1991. Han har varit visiting professor vid universiteten i Berkeley 1976, Bergen 1978 och Edinburgh 1998.

År 1990 utnämndes han till hedersdoktor vid universitetet i Bergen, 1994 vid Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 1993 vid Åbo akademi och han blev 1994 teologie hedersdoktor vid Lunds universitet.

Bringéus är ledamot av Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund, Kungl. Gustaf Adolfs Akademien, Vetenskapssocieteten i Lund, Kungl. Humanistiska

...

Läs mer i Wikipedia