Valt ämne

Wikipedia

Denna artikel beskriver Bränna i Melleruds kommun, för Bränna i Överkalix kommun, se Överkalix. För Bränna i Krokoms kommun, se Bränna, Krokoms kommun.

Bränna är en ort i Skålleruds socken i Melleruds kommun. Fram till 2010 var Bränna en tätort, men på grund av minskad befolkning förlorade Bränna sin tätortsstatus. Området var före 2015 avgränsat till en småort för att därefter räknas som en del i tätorten Åsensbruk. Bränna ligger norr om Skållerud och Skålleruds kyrka.

...

Läs mer i Wikipedia