Valt ämne

Wikipedia

Bockstensmannen är kvarlevorna av en man som hittats i en mosse i Halland och som enligt forskarna vid Hallands museum anses ha dött cirka 1350-1370. Fyndet är unikt eftersom det är Europas enda fullständigt bevarade medeltida mansdräkt och också det enda kända mosslik som fått pålar slagna genom kroppen. Mannen har pålats fast i mossen efter sin död, sannolikt för att därigenom hindras från att lämna sin plats och uppträda som gengångare.

Kroppen hittades 1936 i Bockstens mosse. Mossen är belägen i Rolfstorps socken i Varbergs kommun, cirka 25 km öster om centralorten Varberg. Bockstensmannen finns sedan 1937 utställd på Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning. 1979 genomgick fyndet en ny undersökning och omkonservering. Efter det har huvuddelen av fyndet presenterats liggande, från att tidigare ha varit uppsatt på en ställning. Under 1990-talet och 2000-talet har flera undersökningar av fyndet gjorts och 2006 producerades en helt ny utställning.

...

Läs mer i Wikipedia