Valt ämne

Wikipedia

Ockultism (av latin: occu'ltus, av o'cculo dölja, förborga) är systematisk användning av det fördolda, till exempel att söka kontakt med andliga krafter bortom den fysiska verkligheten. Ockultism är ett vanligt inslag inom religion – och berömda uttolkare av det ockulta (genom uppenbarelser) anses vara "helgon" eller "upplysta".[källa behövs] Moderna ockulta rörelser räknas ofta till de nyreligiösa rörelserna eller New Age.

Ett annat exempel på ockultism är (öppen) kommunikation med (för utomstående hemliga) symboler.

I historisk tid till exempel under renässansen och upplysningstiden och i modern tid har ockulta drag förekommit inom de flesta spridda ideologier - såväl inom kollektivistiska som individualistiska. En portalfigur i den moderna politiskt obundna ockultismen var Aleister Crowley.

...

Läs mer i Wikipedia