Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Biograf eller bio (av grekiskans bios, "liv", γράφω graphō, grạphhein - skriva, rita, det vill säga att måla skriva eller rita med liv) är vanligtvis en stor lokal utformad likt ett teaterrum, där många människor kan se en film samtidigt. Filmen visas på en filmduk. En definition för biograf är "en lokal med tillstånd att visa film för allmänheten och som permanent används enbart för detta ändamål".

...

Läs mer i Wikipedia