Valt ämne

Wikipedia

Bexell är en ursprungligen småländsk prästsläkt, vars namn är taget efter orten Bäckseda, med flera generationer av kända präster. Bland de nuvarande företrädarna för denna släkt märks professorn i etik vid och tidigare rektorn för Lunds universitet Göran Bexell och dennes kusiner teologie doktor Peter Bexell och professorn i kyrkohistoria vid Uppsala universitet Oloph Bexell, vilka alla tre är präster i Svenska kyrkan.

...

Läs mer i Wikipedia