Valt ämne

Wikipedia

Richard Vilhelm Timoleon Berg, född 2 augusti 1843 i Skallsjö församling, död 17 januari 1924 i Älvsborgs län, militär och politiker.

Berg blev officer vid Livregementes husarkår 1861, generalstabsofficer 1867 och överste och chef för Kronprinsens husarregemente 1891 och för Smålands husarregemente 1893. 1896 befordrades han till generalmajor. 1896-1904 var han generalintendent och chef för Intendenturkåren.

Under sin tjänstetid var Berg ledamot av en mängd kommittéer och var ledamot av riksdagens andra kammare 1891-1893. Åren 1904-06 var han styresman och ledamot av Krigsvetenskapsakademin och 1914-22 vice ordförande i överstyrelsen för Svenska Röda Korset.

...

Läs mer i Wikipedia