Valt ämne

Wikipedia

Bassalt är ett vattenkraftverk i Lagan i Laholms kommun i Halland, strax väster om gränsen till Småland.

Kraftstationen med en fallhöjd på 10 meter byggdes 1910 av Sydsvenska Kraftaktiebolaget och utvidgades 1921.

...

Läs mer i Wikipedia