Valt ämne

Wikipedia

Barnomsorg (i Finland barndagvård) är ett samlingsbegrepp för omhändertagande och uppfostran av barn. I mer specifik bemärkelse syftar det på tillfällig omsorg om ett barn av andra än barnets vårdnadshavare. Barnomsorgen bör tillgodose barnens utveckling på kroppsligt, intellektuellt och socialt plan och ge tillfälle till lek, lärande, samvaro och vila.

Då barnomsorgen innefattar utbildning kallas verksamheten ofta förskola, men i olika länder uppfattar man gränsdragningen olika mellan pedagogiskt genomtänkt barnomsorg och barnomsorg med utbildning.

...

Läs mer i Wikipedia