Valt ämne

Wikipedia

Barnarbete innebär att barn arbetar för försörja sig själva eller bidra till sina familjers försörjning. Barnarbete har historiskt varit det normala, men minskade kraftigt under 1800- och 1900-talen, då välståndet stigit, lagar stiftats mot barnarbetet, synen på barn ändrats till att förespråka lek och skolgång i stället för arbete, och då tekniken gått framåt och gjort barnarbetet mindre nödvändigt.

...

Läs mer i Wikipedia