Valt ämne

Wikipedia

Axtorp är en bebyggelse i väster om Förlanda i Förlanda socken i Kungsbacka kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

...

Läs mer i Wikipedia