Valt ämne

Wikipedia

Peter Andersson i Högkil, född 30 januari 1838 i Håbols socken, Älvsborgs län, död 1 juni 1894, var en svensk lantbrukare och riksdagsman.

Andersson var av gammal odalmannasläkt och ägnade sig själv åt lantbruk, samtidigt som han bedrev självstudier. Åren 1882-1884 och 1888-1894 var han ledamot av andra kammaren invald i Tössbo och Vedbo domsagas valkrets, där han särskilt uppmärksammades efter att han tillsammans med Valdemar Vahlin 1890 väckt motion om grundlagsstadgad församlingsrätt.

Med även i övrigt liberala och frihandelsvänliga tendenser tillhörde han Gamla lantmannapartiet, vars förtroenderåd han tillhörde 1890-1894 och efter att detta parti efter 1890 års val kunde bestämma utskottens sammansättning, även i statsutskottet 1891-1894. Åren 1890-1893 var han också verksam i Statsrevisionen.

I motsats till Hans Andersson i Västra Nöbbelöv motsatte sig Andersson 1891 förslaget om inskränkning i städernas representationsrätt samt gav i övrigt sitt stöd

...

Läs mer i Wikipedia