Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Bibliofili (av grekiska biblion "(liten) bok" och philos "vän") är en benämning för en människas kärlek till eller vurm för böcker. En bibliofil är en bokvän, bokälskare, boksamlare. I sistnämnda bemärkelse förväxlas ordet ofta med biblioman. Både bibliofilen och bibliomanen samlar böcker, men den förre fäster sig därvid i synnerhet vid deras innehåll och samlar huvudsakligen i vetenskapligt syfte, varemot bibliomanen mera fäster sig vid böckernas yttre egenskaper, såsom deras sällsynthet.

Med bibliofilupplaga menas en särskilt påkostad utgåva eller delutgåva av ett bokverk med exempelvis exklusivare inbindning, bättre papper med mera än den ordinarie upplagan. En bibliofilupplaga är ofta numrerad.

...

Läs mer i Wikipedia