Valt ämne

Wikipedia

Musikalier, av latinets musica, av grekiska mousikē technē 'musernas konst', av mousa 'musa' och technē 'konst', är tryck eller handskrift som innehåller noterad musik.

...

Läs mer i Wikipedia