Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Ett folkbibliotek är ett bibliotek i Sverige, ofta drivet i kommunal regi, dit allmänheten äger tillträde, och där boklån kan ske utan kostnad för låntagaren. Förekomsten av folkbibliotek regleras i Bibliotekslagen (2013:801). Kollektiv mottagare av Stig Dagermanpriset 1998.

...

Läs mer i Wikipedia