Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En ås är en långsmal höjd som kan ha olika ursprung, huvudsakligen rullstensås, horst eller randmorän.

...

Läs mer i Wikipedia