Valt ämne

Wikipedia

Åkraberg och Lilla Sunnvära är en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Varbergs kommun. Småorten omfattar bebyggelse sydost om Väröbacka i Värö socken.

...

Läs mer i Wikipedia