Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Ett röse med vita stenar vid Tiraholm väster om Bolmen
Halland, Södra Unnaryds socken, Tiraholm 1:2, RAÄ 129
(Arkeologiska rapporter från Hallands länsmuseer 2000:2)

av Anne Carlie