Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Friskvårdsprojekt lev länge och väl, lev väl länge
Hälsoundersökning av 35-50 åringar båda könen, inom Åsa vårdcentrals upptagningsområde
(Folkhälsoarbete - samhällsmedicin 1991:9)

av Liba Herclik, Mikael Fermhede