Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Fosfatkartering och provundersökning vid Käringsjön, södra Halland
Halland, Övraby socken, Älvasjö 1:1, 1:2 m. fl., RAÄ 18
(Arkeologiska rapporter från Hallands länsmuseer 2001:3)

av Anne Carlie