Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy

Stenåldersboplats och klippöverhäng på Kläppa vid Åsa
Kläppa 2:1, Ölmevalla socken, Halland. (RAÄ Arkeologiska resultat UV Väst rapport 1997:18)

av Viktor Svedberg