Använd > (större än) eller < (mindre än), t ex: >1996, eller ... (tre punkter) för intervall, t ex 1998...2000
Rensa
Error while performing FileMaker database -show action. Unable to open file. 802